Kakšne so pravice kupcev pri sezonskih razprodajah?

Kakšne  obveznosti imajo prodajalci?

Prodajalec mora svojo razprodajo objaviti na krajevno običajen način. V objavi mora navesti podatke o vrsti blaga, odstotek znižanja in obdobje trajanja razprodaje. Pozoren mora biti na to, da je blago, ki je na razprodaji označeno s ceno pred znižanjem in z novo, torej znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj ¼ vrednosti blaga, ki je na razprodaji.

Če se trgovec ne odloči za sezonsko razprodajo, lahko v tem času, ali pred njo, neovirano izvaja akcije, ugodnosti ali popuste, vendar mora v vsakem primeru upoštevati zakonodajo s tega področja:

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o varstvu potrošnika pred nepoštenimi poslovnimi praksami

Tako lahko trgovec v času razprodaje oziroma pred njo, izvaja druge procese, ki so povezani s pospeševanjem prodaje (akcije, ugodno, popusti, itd………). Pri navedenih oblikah prodaje ni potrebno upoštevati 28. člena ZVPot, vendar pa je še vedno potrebno paziti na ostale določbe ZVPot ter Zakona o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (v nadaljevanju: ZVPNPP), ki se med drugim nanašajo na zavajajoče oglaševanje in se uporabljajo ne glede na obliko prodaje. 

Tako ZVPNPP v 5. členu določa poslovno prakso, ki se šteje za zavajajočo (zavajajoče dejanje), med drugim tudi, če vsebuje napačne informacije in je torej neresnična, če kakor koli, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potrošnika, četudi je informacija točna glede enega ali več naštetih elementov, ter v vsakem primeru povzroči ali bi utegnila povzročiti, da povprečen potrošnik sprejme odločitev o poslu, ki je sicer ne bi sprejel. ZVPNPP v istem členu kot zavajajočo poslovno prakso med drugim opredeljuje tudi poslovno prakso, ki kakorkoli, vključno s celotno predstavitvijo, zavaja ali bi utegnila zavajati povprečnega potrošnika glede cene, načina izračunavanja cene in določene cenovne prednosti in bi potrošnik kupil izdelek zaradi predstavljene cenovne ugodnosti, ki pa ni resnična oziroma je zavajajoča, in ga potrošnik drugače ne bi kupil. 

Pomembno je, da trgovci pred uvedbo popusta ali razprodaje ne dvignejo cen izdelkov in jih nato znižajo z namenom višjega odstotka znižanja, ki privablja kupce, saj gre v tem primeru za navidezna znižanja oziroma navidezno razprodajo, ki je v skladu s prej navedeno zakonodajo prepovedana.

Vir: Trgovinska zbornica Slovenije, zakonodaja

 

Kakšne so pravice kupcev?

Pomembno je, da pri svojih pravicah znajo ločiti med stvarno napako –  napako na izdelku samem ter med vračilom oziroma zamenjavo izdelka v primeru, ko izdelek kupcu ni več všeč ali si je premislil.

V primeru stvarne napake, se kupcem te njihove pravice ne smejo omejevati in veljajo tudi v času razprodaje. V drugem primeru, ko pa si je kupec premislil in želi vrniti izdelek, ki nima napake, pa je stvar poslovne odločitve posameznega trgovca oziroma njegovega dogovora s stranko ali ji bo ugodil ali ne -TOREJ PRODAJALEC NI DOLŽAN SPREJETI NAZAJ IZDELKA BREZ NAPAKE!